Loại bơm này lý tưởng để sử dụng khi pin không có sẵn hoặc sao lưu các máy bơm điện. Bơm cơ bằng tay này dễ sử dụng và có công suất 6,5 lít đạt 60 lần. Nó có tính năng tích hợp  van không trở lại, có thể dễ dàng di chuyển, tiện dụng do có 2 loại, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn. Ngoài ra, Đầu ra cho phép sử dụng cả ống 3/4" và 1"

Bơm tay cho xuồng

Bơm tay cho xuồng

Bơm tay cho xuồng

Bơm tay cho xuồng

Bơm tay cho xuồng
Bơm tay cho xuồng