CÔNG TY TNHH DV & TM HÀNG HẢI MARI (MARICO VIỆT NAM)

Bảo dưỡng thiết bị cứu hỏa tại cảng Tân Thuận

Hạng mục kiểm tra bảo dưỡng thiết bị cứu hỏa bao gồm: - Kiểm tra hàng năm bình cứu hỏa xách tay và xe đẩy -...

28/02/2018

Thử tải cẩu tại cảng

Chúng tôi thực hiện các công việc liên quan đến thử tải như sau: - Thử tải cẩu làm hàng - Thử tải cẩu thực phẩm -...

28/02/2018

Bảo dưỡng bè cứu sinh tại cảng

GOTCO cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh theo quy định của IMO 761(18) và của nhà sản xuất. Các lọai bè chúng tôi...

28/02/2018

Bảo dưỡng xuồng cứu sinh tại cảng Tân Thuận

Việc kiểm tra bảo dưỡng xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ bao gồm các hạng mục sau: - Kiểm tra lần...

28/02/2018