Bảo dưỡng thiết bị cứu hỏa

Bảo dưỡng thiết bị cứu hỏa tại cảng Tân Thuận

Hạng mục kiểm tra bảo dưỡng thiết bị cứu hỏa bao gồm: - Kiểm tra hàng năm bình cứu hỏa xách tay và xe đẩy -...

01/01/1970