Bảo dưỡng xuồng cứu sinh tại cảng Tân Thuận

Việc kiểm tra bảo dưỡng xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ bao gồm các hạng mục sau: - Kiểm tra lần...

01/01/1970