CÔNG TY TNHH DV & TM HÀNG HẢI MARI (MARICO VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI MARI

 

TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: 183C/5P Tôn Thất Thuyết, Phường 13, Quận 4, TP.HCM, Việt Nam

Tel: 84.28. 3890 6709 - Fax: 84.28. 3636 1641 

Email : info@marico.com.vn. 

Web: www.marico.com.vn  & www.shipsu.com.vn 

VĂN PHÒNG & CỬA HÀNG HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 389 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Tel: (+84.28) 3636 1640 / 3890 6709 

Fax: (+84.28) 3636 1641

Email: sales@marico.com.vn

VĂN PHÒNG & CỬA HÀNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ : KM2 +200 Đình Vũ, Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Mobile: +84. 909  882 642 

Email: sales@marico.com.vn