Binoculars Waterproof with Compass, Nikon 7x50

Binoculars Waterproof with Compass, Sea Nav WECR 7x50

Binoculars Waterproof with Compass, Nikula 7x50


ng nhòm chống thấm nước có rất nhiều hỗ trợ trong hàng hải. Tính năng của nó lý tưởng sử dụng trong môi trường biển.Ngoài độ phóng đại 7x số lần phóng lớn  132m @ 1000m lĩnh vực xem, Ống nhòm chống thấm nước 7x50 tính năng củamáy đo khoảng cách để xác định khoảng cách và một la bàn bên trong, do đó hỗ trợ trong việc thu thập dữ liệu định vịtrong khi xem.

Ống nhòm hàng hải

Ống nhòm hàng hải

Ống nhòm hàng hải

Ống nhòm hàng hải

Ống nhòm hàng hải
Ống nhòm hàng hải