Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 20 người SMLR-A20

Phao cứu sinh tự thổi 20 chổ SMLR- A20
Phao bè tự thổi được xếp trong một vỏ áo phao cứng. Khi cần hạ phao, các nhân viên cứu hộ chỉ cần buộc đầu dây khởi động phao vào điểm cố định trên boong tàu, rồi lăn phao xuống nước. Kéo dây khởi động phao bè về tàu và giật mạnh, chai gió trong phao sẽ thổi căng phao. Khi phao được thổi căng, vỏ phao sẽ mở ra một phao bè cứu sinh trên biển.

Sản phẩm cùng loại

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 20 người SMLR-A20

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 20 người SMLR-A20

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 20 người SMLR-A20

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 20 người SMLR-A20

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 20 người SMLR-A20
Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 20 người SMLR-A20