Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 25 người SMLR-A-25

  • Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 25 người SMLR-A-25

  • Mã sản phẩm: SMLR-A-25
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 119
  • + Tiêu chuẩn sản phẩm: Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 25 người SMLR-A-25 đáp ứng các yêu cầu của 《Quy định về Điều tra pháp lý đối với tàu và công trình ngoài khơi》 ”Quy định kỹ thuật về Điều tra theo quy định đối với tàu biển tham gia vào các chuyến hành trình quốc tế (2011)” của PRC và SOLAS 74/96 Sửa đổi, LSA và MSC18 ( 70) & MSC218 (82) & MSC293 (87) & MSC226 (82) & MSC 295 (87) & MSC323 (89) + Giấy chứng nhận: CCS / ZY / (GL) EC
  • Mua ngay Thêm vào giỏ hàng

Sản phẩm cùng loại

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 25 người SMLR-A-25

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 25 người SMLR-A-25

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 25 người SMLR-A-25

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 25 người SMLR-A-25

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 25 người SMLR-A-25
Phao cứu sinh dạng ném tự thổi 25 người SMLR-A-25