Phao cứu sinh dạng ném tự thổi sức chứa 06 người KHA-6 EC & VR YOULONG

Hãng sản xuất Yuolong
Sức chứa (người) 6
Trọng lượng (kg) 78
Xuất xứ Trung Quốc

Sản phẩm cùng loại

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi sức chứa 06 người KHA-6 EC & VR YOULONG

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi sức chứa 06 người KHA-6 EC & VR YOULONG

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi sức chứa 06 người KHA-6 EC & VR YOULONG

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi sức chứa 06 người KHA-6 EC & VR YOULONG

Phao cứu sinh dạng ném tự thổi sức chứa 06 người KHA-6 EC & VR YOULONG
Phao cứu sinh dạng ném tự thổi sức chứa 06 người KHA-6 EC & VR YOULONG