• Tín Hiệu Dù

  • Mã sản phẩm:
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1351
  • Red Flare ejection height: 350 m Light intensity: 30,000 cd Burning time: >40 s Dimensions: 277x47 mm Weight: 345 g Ref. No.: 34 01 00 White Flare ejection height: 350 m Light intensity: 100,000 cd Burning time: >30 s Dimensions: 277x47 mm Weight: 350 g Ref. No.: 34 02 00 Other IKAROS rockets IKAROS single-star red rocket: 34 05 00 IKAROS
  • Mua ngay Thêm vào giỏ hàng
Red
Flare ejection height:
     
350 m
Light intensity:
     
30,000 cd
Burning time:
     
>40 s
Dimensions:
     
277x47 mm
Weight:
     
345 g
Ref. No.:
     
34 01 00
     
White
Flare ejection height:
     
350 m
Light intensity:
     
100,000 cd
Burning time:
     
>30 s
Dimensions:
     
277x47 mm
Weight:
     
350 g
Ref. No.:
     
34 02 00
     
Other IKAROS rockets
IKAROS single-star red rocket:
     
34 05 00
IKAROS

Sản phẩm cùng loại

Tín Hiệu Dù

Tín Hiệu Dù

Tín Hiệu Dù

Tín Hiệu Dù

Tín Hiệu Dù
Tín Hiệu Dù