Khu vực A1 trên biển (Sea Area A1) là một thuật ngữ trong hệ thống an toàn hàng hải toàn cầu (Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS). Đây là khu vực hàng hải mà tàu thuyền có thể liên lạc bằng VHF (Very High Frequency) DSC (Digital Selective Calling) với một hoặc nhiều đài bờ (coast stations) không gián đoạn.

Cụ thể, các đặc điểm của khu vực A1 như sau:

  1. Phạm vi: Khu vực này thường bao phủ trong bán kính khoảng 20-30 hải lý (khoảng 37-55 km) tính từ đài bờ, nơi sóng VHF có thể truyền tới.
  2. Liên lạc: Liên lạc vô tuyến VHF DSC 24/7, đảm bảo tàu thuyền có thể liên hệ được ngay lập tức với các cơ quan cứu hộ và các tàu thuyền khác trong khu vực khi cần thiết.
  3. Đài bờ: Cần có ít nhất một đài bờ hoạt động liên tục, sẵn sàng tiếp nhận và phản hồi các tín hiệu cấp cứu, khẩn cấp hoặc an toàn từ tàu thuyền.

Việc phân loại khu vực hàng hải thành A1, A2, A3 và A4 trong GMDSS giúp xác định các yêu cầu về thiết bị liên lạc và an toàn mà tàu thuyền phải trang bị khi hoạt động trong các khu vực này. Khu vực A1 là khu vực gần bờ nhất và có hệ thống liên lạc phát triển nhất trong các khu vực này.

  • A1: Khu vực có thể liên lạc bằng VHF DSC, thường trong phạm vi 20-30 hải lý từ đài bờ.
  • A2: Khu vực có thể liên lạc bằng MF DSC, thường trong phạm vi 100-150 hải lý từ đài bờ.
  • A3: Khu vực trong phạm vi phủ sóng của hệ thống vệ tinh Inmarsat, ngoại trừ các vùng cực.
  • A4: Khu vực ngoài phạm vi phủ sóng của Inmarsat, thường là các vùng biển cực.

Các sản phẩm được sử dụng trong vùng biển A1 (Sea Area A1)

Radio cầm tay

Hệ thống NAVTEX

Hệ thống an toàn Inmarsat C

Hệ thống AIS