Vùng biển A2

Khu vực A2 trên biển (Sea Area A2) là một trong bốn khu vực được định nghĩa trong hệ thống an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS). Dưới đây là những đặc điểm chính của khu vực A2:

  1. Phạm vi: Khu vực A2 nằm ngoài phạm vi của khu vực A1 (khoảng 20-30 hải lý từ đài bờ), nhưng trong phạm vi phủ sóng của các đài vô tuyến MF (Medium Frequency) DSC (Digital Selective Calling). Thông thường, phạm vi này vào khoảng 100-150 hải lý (khoảng 185-280 km) tính từ đài bờ.

  2. Liên lạc: Khu vực này cho phép tàu thuyền liên lạc qua sóng vô tuyến MF DSC với các đài bờ, đảm bảo rằng các tàu có thể gửi tín hiệu cấp cứu, khẩn cấp và an toàn.

  3. Đài bờ: Cần có ít nhất một đài bờ hoạt động liên tục, có khả năng nhận và phát tín hiệu MF DSC, để cung cấp liên lạc không gián đoạn cho tàu thuyền trong khu vực.

Việc phân loại khu vực hàng hải thành A1, A2, A3 và A4 trong GMDSS giúp xác định các yêu cầu về thiết bị liên lạc và an toàn mà tàu thuyền phải trang bị khi hoạt động trong các khu vực này. Khu vực A1 là khu vực gần bờ nhất và có hệ thống liên lạc phát triển nhất trong các khu vực này.

  • A1: Khu vực có thể liên lạc bằng VHF DSC, thường trong phạm vi 20-30 hải lý từ đài bờ.
  • A2: Khu vực có thể liên lạc bằng MF DSC, thường trong phạm vi 100-150 hải lý từ đài bờ.
  • A3: Khu vực trong phạm vi phủ sóng của hệ thống vệ tinh Inmarsat, ngoại trừ các vùng cực.
  • A4: Khu vực ngoài phạm vi phủ sóng của Inmarsat, thường là các vùng biển cực.

Các sản phẩm được sử dụng trong vùng biển A2 (Sea Area A2)

Radio cầm tay

Hệ thống NAVTEX

Hệ thống an toàn Inmarsat C

Hệ thống AIS