Vùng biển A3 Immarsat-C/Immarsat-C

Khu vực A3 trên biển (Sea Area A3) là một trong các khu vực định nghĩa trong hệ thống an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS). Khu vực này bao gồm các vùng biển toàn cầu nằm ngoài phạm vi của khu vực A1 và A2, nhưng nằm trong phạm vi phủ sóng của hệ thống vệ tinh Inmarsat, ngoại trừ các vùng cực. Dưới đây là giải thích về Inmarsat-C trong bối cảnh này:

Khu vực A3

  1. Phạm vi: Khu vực A3 bao phủ hầu hết các vùng biển thế giới, ngoại trừ các khu vực cực không được vệ tinh Inmarsat bao phủ. Điều này có nghĩa là tàu thuyền hoạt động trong khu vực A3 có thể dựa vào các dịch vụ vệ tinh của Inmarsat để đảm bảo liên lạc liên tục.

  2. Liên lạc: Tàu thuyền trong khu vực này sử dụng các hệ thống liên lạc vệ tinh để gửi và nhận tín hiệu cấp cứu, khẩn cấp và an toàn.

Inmarsat-C

Inmarsat-C là một dịch vụ truyền thông vệ tinh được cung cấp bởi hệ thống Inmarsat, rất quan trọng trong GMDSS. Dưới đây là những điểm nổi bật về Inmarsat-C:

  1. Dịch vụ nhắn tin: Inmarsat-C cung cấp dịch vụ truyền thông văn bản, bao gồm việc gửi và nhận tin nhắn văn bản (text messages), email, dữ liệu và fax thông qua kết nối vệ tinh. Điều này rất hữu ích cho việc truyền tải thông tin quan trọng khi tàu thuyền ở xa đất liền.

  2. Telex: Telex là hệ thống điện báo truyền thống mà Inmarsat-C hỗ trợ. Với Telex qua Inmarsat-C, tàu thuyền có thể gửi tin nhắn văn bản đến các đài bờ, cơ quan cứu hộ hoặc các tàu khác. Đây là một phương tiện quan trọng để đảm bảo liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.

  3. Chức năng an toàn: Inmarsat-C tích hợp các chức năng an toàn, bao gồm khả năng phát tín hiệu báo động khẩn cấp (distress alerting) đến các cơ quan cứu hộ và các tàu thuyền khác, cung cấp thông tin vị trí của tàu, và hỗ trợ việc điều phối cứu hộ.

  • A1: Khu vực có thể liên lạc bằng VHF DSC, thường trong phạm vi 20-30 hải lý từ đài bờ.
  • A2: Khu vực có thể liên lạc bằng MF DSC, thường trong phạm vi 100-150 hải lý từ đài bờ.
  • A3: Khu vực trong phạm vi phủ sóng của hệ thống vệ tinh Inmarsat, ngoại trừ các vùng cực.
  • A4: Khu vực ngoài phạm vi phủ sóng của Inmarsat, thường là các vùng biển cực.

Các sản phẩm được sử dụng trong vùng biển A3 (Sea Area A3) Immarsat-C/Immarsat-C

Radio cầm tay

Hệ thống NAVTEX

Hệ thống an toàn Inmarsat C

Hệ thống AIS