Vùng biển A4

Khu vực A4 trên biển (Sea Area A4) là một trong các khu vực được định nghĩa trong hệ thống an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS). Dưới đây là thông tin chi tiết về khu vực A4 và hệ thống liên lạc trong khu vực này:

Khu vực A4

  1. Phạm vi: Khu vực A4 bao gồm các vùng biển nằm ngoài phạm vi phủ sóng của các hệ thống liên lạc vô tuyến VHF (A1), MF (A2) và hệ thống vệ tinh Inmarsat (A3). Thông thường, khu vực A4 chủ yếu là các vùng biển cực, nơi không có hệ thống vệ tinh Inmarsat phủ sóng.

  2. Liên lạc: Trong khu vực này, liên lạc được thực hiện chủ yếu qua hệ thống vô tuyến HF (High Frequency) DSC (Digital Selective Calling). Do điều kiện môi trường khắc nghiệt và thiếu cơ sở hạ tầng vệ tinh, việc sử dụng HF là cách duy nhất để đảm bảo liên lạc trong các vùng biển cực.

Hệ thống liên lạc HF DSC trong khu vực A4

  • HF DSC: Hệ thống HF DSC sử dụng sóng vô tuyến tần số cao để truyền tín hiệu. Sóng HF có khả năng truyền xa hơn nhiều so với VHF và MF, giúp duy trì liên lạc trong các khu vực rộng lớn và xa xôi như khu vực A4. Hệ thống này cho phép tàu thuyền gửi tín hiệu cấp cứu, khẩn cấp và an toàn đến các cơ quan cứu hộ và các tàu khác.
  • A1: Khu vực có thể liên lạc bằng VHF DSC, thường trong phạm vi 20-30 hải lý từ đài bờ.
  • A2: Khu vực có thể liên lạc bằng MF DSC, thường trong phạm vi 100-150 hải lý từ đài bờ.
  • A3: Khu vực trong phạm vi phủ sóng của hệ thống vệ tinh Inmarsat, ngoại trừ các vùng cực.
  • A4: Khu vực ngoài phạm vi phủ sóng của Inmarsat, thường là các vùng biển cực.

Các sản phẩm được sử dụng trong vùng biển A4 (Sea Area A4)

Radio cầm tay

Hệ thống NAVTEX

Hệ thống an toàn Inmarsat C

Hệ thống AIS