Payment policy

Khi đồng ý mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Nam Thành Vinh Chúng tôi có các hình thức thanh toán như sau:

  1. COD