TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Tạo ra một thế giới an toàn và thịnh vượng thông qua việc đem đến cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ an toàn bảo vệ con người và tài sản của họ trên mức mong đợi.”

MARICO định hướng phát triển thành công ty trở thành công ty cung cấp các sản phẩm/vật tư an toàn hàng hải và PCCC hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để mang đến Khách hàng những sản phẩm dịch vụ có chất lượng tuyệt đối, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

SỨ MỆNH

  • Trở thành đơn vị cung cấp thiết bị & dịch vụ bảo dưỡng thiết bị an toàn Hàng hải uy tín số 1 Việt Nam và Đông Nam Á.
 
  • 100% đội ngũ quản lý, nhân viên có tâm huyết và lành nghề – cống hiến và làm việc tại hệ thống công ty

13 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Cam kết

2. Làm chủ

3. Chính trực

4. Giao tiếp

5. Biết ơn

6. Hệ thống

7. Đồng đội

8. Giải pháp

9. Xuất sắc

10. Cải tiến

11. Niềm vui

12. Đào tạo

13. Thịnh vượng