Vùng biển A3 Telex/Immarsat-C

Khu vực A3 trên biển (Sea Area A3) là một trong các khu vực được định nghĩa trong hệ thống an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS). Đây là khu vực ngoài phạm vi của khu vực A1 và A2, nhưng nằm trong phạm vi phủ sóng của hệ thống vệ tinh Inmarsat, ngoại trừ các vùng cực. Dưới đây là những đặc điểm chính của khu vực A3 và hệ thống liên lạc Telex qua Inmarsat C:

Khu vực A3

  1. Phạm vi: Khu vực A3 bao phủ các vùng biển toàn cầu nằm ngoài phạm vi của các khu vực A1 (VHF DSC) và A2 (MF DSC), nhưng trong phạm vi phủ sóng của vệ tinh Inmarsat. Điều này có nghĩa là khu vực A3 bao gồm hầu hết các vùng biển thế giới, ngoại trừ các khu vực cực không được vệ tinh Inmarsat bao phủ.

  2. Liên lạc: Khu vực này sử dụng hệ thống vệ tinh Inmarsat để cung cấp các dịch vụ liên lạc, đảm bảo rằng tàu thuyền có thể gửi và nhận tín hiệu cấp cứu, khẩn cấp và an toàn.

Inmarsat C và Telex

  1. Inmarsat C: Inmarsat C là một dịch vụ truyền thông vệ tinh được cung cấp bởi hệ thống Inmarsat. Nó cho phép tàu thuyền gửi và nhận tin nhắn văn bản (text messages), email, dữ liệu và fax thông qua kết nối vệ tinh. Inmarsat C là một phần quan trọng của hệ thống GMDSS, vì nó cung cấp các dịch vụ liên lạc tin cậy và liên tục trên biển.

  2. Telex: Telex qua Inmarsat C là một phương thức truyền thông cũ nhưng vẫn được sử dụng trong hàng hải. Telex là hệ thống điện báo, nơi các tin nhắn được gửi qua mạng điện tử. Với Inmarsat C, tàu thuyền có thể sử dụng Telex để gửi tin nhắn văn bản đến các đài bờ, cơ quan cứu hộ hoặc các tàu khác. Đây là một công cụ quan trọng để đảm bảo liên lạc trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi cần thiết.

  • A1: Khu vực có thể liên lạc bằng VHF DSC, thường trong phạm vi 20-30 hải lý từ đài bờ.
  • A2: Khu vực có thể liên lạc bằng MF DSC, thường trong phạm vi 100-150 hải lý từ đài bờ.
  • A3: Khu vực trong phạm vi phủ sóng của hệ thống vệ tinh Inmarsat, ngoại trừ các vùng cực.
  • A4: Khu vực ngoài phạm vi phủ sóng của Inmarsat, thường là các vùng biển cực.

Các sản phẩm được sử dụng trong vùng biển A3 (Sea Area A3) Telex/Immarsat-C

Radio cầm tay

Hệ thống NAVTEX

Hệ thống an toàn Inmarsat C

Hệ thống AIS