Tìm hiểu về IMO: IMO là gì? và tầm quan trọng của IMO

quantriweb 10/02/2023

IMO – International Maritime Organization – Tổ chức Hàng hải Quốc tế là một phần quan trọng của ngành hàng hải điều chỉnh hoạt động vận chuyển quốc tế và chịu trách nhiệm về nhiều khía cạnh của hoạt động và bảo trì trên toàn thế giới. Nhưng nhiều người không biết nó là gì và tầm quan trọng của nó như thế nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về IMO và chức năng của nó. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của IMO và những gì nó có thể làm cho ngành hàng hải.

International_Maritime_Organization_Logo

International_Maritime_Organization_Logo

Giới thiệu về IMO

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) là một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm về an toàn và an ninh vận chuyển và ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra. IMO là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn, an ninh và hoạt động môi trường của vận tải biển quốc tế. Vai trò chính của nó là tạo ra một khuôn khổ pháp lý cho ngành vận tải biển công bằng và hiệu quả, được thông qua và thực hiện trên toàn cầu.

Lịch sử và sứ mệnh của IMO

Mọi sự phát triển trong lịch sử thế giới đều diễn ra do các yếu tố có thể xảy ra theo một mốc thời gian và việc thành lập Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO cũng không ngoại lệ.

Trong số các ngành công nghiệp khác nhau trên toàn thế giới, “Vận Chuyển” có thể được coi là một ngành công nghiệp quốc tế.

Ngành công nghiệp vận chuyển đã phục vụ hơn 90% thương mại của thế giới bằng vận chuyển hàng hóa và các tàu buôn khác. Đồng thời, bất kỳ con tàu nào đều được quản lý trải rộng trên nhiều Quốc gia. Ngoài ra, những con tàu này sẽ dành phần lớn thời gian trên biển giữa các khu vực pháp lý khác nhau tại nhiều Quốc gia.

Do đó, vào đầu thế kỷ trước, cần có một cơ quan quản lý toàn cầu đặt ra các quy tắc và tiêu chuẩn về ngành công nghiệp vận chuyển nói riêng và ngành công nghiệp trên toàn thế giới nói chung.

Từ đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra đời.

Hiệp ước Quốc tế đầu tiên “An toàn tính mạng trên biển – SOLAS” được thông qua ngay sau thảm họa tàu Titanic.

Mặc dù IMO được thành lập vào năm 1948 tại Geneva nhưng cho đến năm 1959 tại London – trụ sở chính của tổ chức, mới được thực thi và áp dụng rộng rãi.

tam-nhin-va-su-menh-marico

Nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ chức

Nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổ chức hàng hải Quốc tế là phát triển và duy trì một khuôn khổ toàn diện về các quy định và chính sách cho ngành vận tải biển và các hoạt động của ngành như an ninh hàng hải, an toàn, hợp tác kỹ thuật, các mối quan tâm về môi trường và các vấn đề pháp lý.

Nói cách khác, vai trò của tổ chức là tạo ra một sân chơi bình đẳng để các nhà sở hữu và sử dụng phải đảm bảo hiệu quả an toàn, an ninh và môi trường.

Tác động của IMO đối với ngành hàng hải

Vận chuyển là một phần thiết yếu trong sự tăng trưởng kinh tế bền vững trong tương lai. Thông qua IMO, các quốc gia thành viên của Tổ chức, xã hội dân sự và ngành vận tải biển đã làm việc cùng nhau để đảm bảo đóng góp liên tục và tăng cường cho nền kinh tế, tăng trưởng một cách bền vững. Thúc đẩy vận tải biển và phát triển hàng hải bền vững là một trong những ưu tiên chính của IMO trong tương lai.

Là một phần của Liên Hợp Quốc, IMO đang hướng đến Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) có liên quan. Chương trình nghị sự 2030 sẽ chỉ được thực hiện hóa khi ngành vận tải hỗ trợ thương mại thế giới và tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế.

Hiệu quả năng lượng, công nghệ mới và đổi mới, giáo dục và đào tạo hàng hải, an ninh hàng hải, quản lý giao thông hàng hải và phát triển cơ sở hạ tầng hàng hải. Thông qua IMO, các tiêu chuẩn toàn cầu về những vấn đề này và các vấn đề khác sẽ củng cố cam kết của IMO trong việc cung cấp khuôn khổ thể chế cần thiết cho một hệ thống giao thông hàng hải toàn cầu xanh và bền vững.

>>> Xem thêm các sản phẩm được IMO – SOLAS cấp phép tại MARICO: XEM SẢN PHẨM